Remittering og OCR

Digitalisering og ny teknologi har kommet for å bli, og utvikles i en enorm fart. Ved å ta i bruk digitale løsninger vil regnskapet hele tiden være oppdatert, og du har full kontroll gjennom mobilappen til Duett.

Kostnadsflyt
Inngående fakturaer sendes til deg på ditt org.nr (EHF) som legger seg til attestasjon/godkjenning på Duett Min Side. Når du har sett at fakturaen er riktig, godkjenner du den og den legger seg samtidig i nettbanken med riktig beløp, forfall, KID ol. Lettvint og tidsbesparende for din del. Samtidig vil betalingen automatisk bli krysset i regnskapet, og jobben til regnskapsfører blir å kontrollere at kostnaden kommer på riktig konto i regnskapet.
Inntektsflyt
Utgående fakturaer sendes til dine kunder fra Duett Min Side. Hvordan fakturagrunnlaget blir til er litt opp til den enkelte kunden, men via Duett App kan du registering timer både til fakturering og lønn. Fakturaene dine er påført KID nr, noe som betyr at du hele tiden har kontroll på hva som ligger utestående i regnskapet.

Personvern