Budsjettarbeid

Hva slags mål har vi det neste året?
Hva skal vi lære av fjoråret?
Er det ekstraordinære kostnader som påløper det neste året?
Skal din bedrift lykkes, og maksimere sin fortjeneste må du ha et bevisst forhold til budsjett og regnskap. Fornuftige og realistisk budsjettering er et viktig steg på veien til å nå dine mål og strategier.
Vi kan bistå med budsjettering, oppfølging og rapportering.

Personvern