Regnskap

Bokføring og den løpende oppfølgingen er vår kjernevirksomhet. Vi har erfaring fra de fleste bransjer, også innenfor landbruk/skogbruk. Regnskapet skal være et styringsverktøy for deg og din bedrift. Vi er opptatt av å gi deg som kunde et rettvisende bilde av den økonomiske situasjonen, sammenligningstall og tall du kan bruke i din beslutningsprosess. EK Økonomi AS har et stort fokus på å levere kvalitet fra A-Å, og hos oss kan du være trygg på at regnskapet blir levert i henhold til lover og regler.

  Arbeidsoppgaver som naturlig faller inn under regnskap

 • Bokføring
 • Elektronisk attestasjon/fakturaflyt
 • Dataflyt i Landbruket
 • Avstemming
 • OCR/remittering
 • Mva-oppgjør
 • Rapportering
 • Fakturering/purring
 • Budsjettering
 • Rådgiving
Personvern