Lønn

Lønn er det viktigste for dine ansatte, og rett lønn til rett tid leverer vi.
Som systemleverandør på lønn bruker vi Duett og Hult & Lillevik.
System rundt timeregistrering for deg og dine ansatte er viktig som grunnlag for lønn, og ikke minst for fakturering.
Vi har god kunnskap om forskjellige timeregisteringssystemer som gjør de administrative arbeidsoppgavene i bedriften lettere.

  Arbeidsoppgaver som naturlig faller inn under lønn:

 • Kontroll på ansatte og arbeidsforhold
 • Nedlasting/oppdatering av skattekort
 • Lønnsgrunnlag inn i lønnsprogram
 • Lønnsslipper til ansatte
 • A-melding til myndighetene
 • Feriepenger
 • Fravær, ferie, sykmelding og permisjon
 • Bokføring og avstemming
 • Årsavslutning og sammenstillingsoppgaver til ansatte.
Personvern